WoodenWorld

For more information in English, please select this section in menu. 


Organizačný tím ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili na Univerzitných dňoch 2017! 

Študentská organizácia Technickej univerzity vo Zvolene

Naše najbližšie podujatia v roku 2017/2018:

Ďalšie info už čoskoro.

O Nás

Woodenworld je študentská organizácia spájajúca študentov, ktorým nepostačuje len štúdium, ale potrebujú viac pre osobnostný a profesionálny rast. Združuje ľudí spätých s drevom, prírodou a Technickou univerzitou vo Zvolene. WoodenWorld vytvára ďalší priestor na skvalitnenie štúdia a života v Zvolene. Cieľom tohto zoskupenia je vytvorenie tvorivého prostredia študentov z rôznych fakúlt a vzájomná výmena vedomostí študentov rôznych odborov, zameraní a stupňov štúdia na TUZVO. Chceme ti pomôcť študovať a žiť naplno v tvorivom prostredí plnom zaujímavých ľudí. Umožniť ti spoznávať sa a pracovať v tímoch, hľadať riešenia na problémy, vzájomne si pomáhať a posúvať sa dopredu k úspešnej budúcnosti. WoodenWorld môžeme nazvať priestorom vhodným pre sebarealizáciu, ktorá najvyššou mierou prispieva k spokojnosti človeka. Ako študenti pôsobiaci na Technickej univerzite vo Zvolene chceme na sebe pracovať a nadviazať na predošlé úspechy a tradíciu našej Alma mater.

kontakt

Adresa
Nad vrátnicou Študentského domova Ľ.Štúra, Študentská č. 17 Zvolen, Slovensko
E-mail: bajza.ondrej@gmail.com Phone: 0915 703 130