Kontakty


WoodenWorld KluboWWňa

12805771_987566817980251_7860108598447687405_n

Nad vrátnicou Študentského domova Ľ.Štúra,  Študentská č. 17, 960 01 Zvolen

https://www.facebook.com/pages/Kluboww%C5%88a/921697297899081?fref=ts

Vedúci študentskej organizácie:

Ing. Ondrej Bajza

mail: bajza.ondrej@gmail.com

mobil.: 0915 703 130

klapka: 6 386

kancelária: A 725 (hlavná budova TUZVO)

Zástupca vedúceho študentskej organizácie:

Peter Filip

mail: peterfilip@outlook.sk

mobil.: 0940 703 012