O nás

Woodenworld je študentská organizácia spájajúca študentov, ktorým nepostačuje len štúdium, ale potrebujú viac pre osobnostný a profesionálny rast. Združuje ľudí spätých s drevom, prírodou a Technickou univerzitou vo Zvolene.

WoodenWorld vytvára ďalší priestor na skvalitnenie štúdia a života v Zvolene. Cieľom tohto zoskupenia je vytvorenie tvorivého prostredia študentov z rôznych fakúlt a vzájomná výmena vedomostí študentov rôznych odborov, zameraní a stupňov štúdia na TUZVO.

Chceme ti pomôcť študovať a žiť naplno v tvorivom prostredí plnom zaujímavých ľudí. Umožniť ti spoznávať sa a pracovať v tímoch, hľadať riešenia na problémy, vzájomne si pomáhať a posúvať sa dopredu k úspešnej budúcnosti.
WoodenWorld môžeme nazvať priestorom vhodným pre sebarealizáciu, ktorá najvyššou mierou prispieva k spokojnosti človeka.

Ako študenti pôsobiaci na Technickej univerzite vo Zvolene chceme na sebe pracovať a nadviazať na predošlé úspechy a tradíciu našej Alma mater.